Kształcenie w klasie wielozawodowej dostosowane jest do indywidualnych oczekiwań ucznia, który wybiera interesujący go zawód -  jeden dowolnie wybrany zawód - a szkoła umożliwia jego realizację.

 Kandydat może wybierać z następującej liczby zawodów:

-monter konstrukcji budowlanych,

-monter izolacji budowlanych,

-monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

-betoniarz-zbrojarz,

-cieśla,

-dekarz,

-kamieniarz,

-stolarz,

-zdun,

-krawiec,

-ogrodnik

Uczeń na realizowanych w ramach kształcenia praktykach, uzyskuje status młodocianego pracownika co daje możliwość otrzymania comiesięcznego wynagrodzenia.

Projekty

Partnerzy