EFS poziom

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

(Europejski Fundusz Społeczny)

oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy – kształcenie zawodowe uczniów

poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

2016-09-01 - 2018-12-31 „Absolwent ZSB - zawodowy specjalista”

 

REGULAMIN - POBIERZ

WYNIKI REKRUTACJI - POBIERZ

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 1 grudnia do godziny 15:00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA OD 04-06.12.2017r. do godz. 15:00

WYNIKI REKRUTACJI ZOSTANĄ OGŁOSZONE 08.12.2017r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

WYNIKI REKRUTACJI - POBIERZ

Projekty

Partnerzy