EFSI poziom

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna

działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

2016-09-01 - 2018-12-3 „Start w praktykę – rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach”

Projekty

Partnerzy