W listopadzie 2016 roku na terenie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich przeprowadzony został szkolny  konkursu recytatorski. Celem zmagań artystycznych młodych recytatorów było rozwijanie uzdolnień twórczych i upowszechnienie twórczości Wisławy Szymborskiej, w dwudziestą  rocznicę przyznania wybitnej poetce Literackiej Nagrody Nobla. W konkursie W konkursie na terenie szkoły wzięło udział 22 uczniów. Publiczność wyróżniła 3 recytatorów, którzy otrzymali dyplomy i ocenę „celujący” z języka polskiego.

Czytaj więcej...

Każdy człowiek - jak twierdzi wybitny psycholog David Levis - rodzi się zdolny. Od tego, czy i jak jego zdolności się rozwiną, zależy oddziaływanie dydaktyczno-wychowawcze środowiska, w jakim przebywa. „Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju.” David Levis

Czytaj więcej...

W dniu  28 lutego 2017 r. w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich odbyło spotkanie z dziećmi z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. Poprowadzili je wspólnie: bibliotekarz szkolny, nauczyciel polonista oraz przedstawiciele młodzieży z poszczególnych klas Technikum. Zajęcia miały na celu pokazanie, że czytanie książek łączy pokolenia.

Czytaj więcej...

BooksMisją biblioteki szkolnej Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach jest obsługa informacyjna użytkowników: uczniów, nauczycieli, pracowników  i rodziców. Biblioteka jako ważne miejsce w szkole, podlega ciągłemu rozwojowi,  charakteryzuje się kreatywnym podejściem do czytelników.
Istotną rolą biblioteki szkolnej jest skoncentrowanie się na kulturalnym i społecznym rozwoju środowiska szkolnego. Cel ten osiągnięto poprzez owocną współpracę z lokalnymi ośrodkami kultury. Promocja biblioteki polega na przekazywaniu informacji społeczności szkolnej o repertuarze oferowanych przez nią usług.

Czytaj więcej...

W styczniu 2017. w naszej szkole odbyło się zakończenie projektu „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”, którego finałem był konkurs ogólnoszkolny.
W I etapie konkursu uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły. Zadanie polegało na napisaniu  co miesiąc recenzji wybranej przez siebie i przeczytanej książki. W ten etap konkursu  zaangażowana była przede wszystkim  nauczycielka języka polskiego, która sprawdzała i oceniała prace.

Czytaj więcej...

W  lutym 2017 r. biblioteka szkolna przeprowadziła konkurs  na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z  motywem przewodnim: „Mój/moja ulubiony/a Pan/Pani z biblioteki”, adresowany do wszystkich uczniów. Na konkurs wpłynęły tylko prace plastyczne w formacie A3 i A4 wykonane różnymi technikami. Spośród jedenastu prac wyróżniono cztery prace. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i nagrodziła ich dyplomami oraz dodatnimi punktami z zachowania.

Czytaj więcej...

Realizując zadania związane z projektem „Biblioteka przyjazna uczniowi” w październiku 2016 r. przeprowadziłam szkolenia mające na celu zapoznanie z zasadami korzystania
z tradycyjnych katalogów bibliotecznych, alfabetycznego i rzeczowego. Szkolenie z zakresu umiejętność korzystania z katalogów kartkowych i elektronicznych oraz księgozbioru podręcznego odbywa się dla klas pierwszych cyklicznie.

Czytaj więcej...

Od października 2016 r. do stycznia 2017 r. nauczyciel bibliotekarz przy współpracy z nauczycielami języka polskiego przygotował i przeprowadził pogadanki  na temat  „Pozytywnego wpływu czytania na rozwój potencjału intelektualnego oraz  poznawczego ucznia”. W zajęciach udział wzięli uczniowie klas Technikum IC, IB, IIA, IVA, IV B i ZSZ III a. Na zajęciach wykorzystano metodę „burzy mózgów” oraz wykonano plakaty nawiązującego do omawianego zagadnienia. Uczniowie chętnie angażowali się w dyskusję na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój intelektualny człowieka.

Czytaj więcej...

Ankieta „Czy czytanie jest trendy” została przeprowadzona w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich na przełomie grudnia 2016  i stycznia 2017  w ramach konkursu Biblioteka Przyjazna Uczniowi. Celem ankiety było poznanie preferencji czytelniczych młodzieży w wieku 16 – 20 lat. Badanie sprawdziło w jakim stopniu księgozbiór biblioteki zaspokaja oczekiwania młodzieży  oraz umożliwia rozwijanie i pogłębianie wiedzy. W badaniu udział wzięli uczniowie Technikum od klasy I do IV oraz  uczniowie ZSZ od klasy I do III. Ankietę wypełniło 183 uczniów,  którzy odpowiadali na 13  pytań.

Czytaj więcej...

Projekty

Partnerzy