W  lutym 2017 r. biblioteka szkolna przeprowadziła konkurs  na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z  motywem przewodnim: „Mój/moja ulubiony/a Pan/Pani z biblioteki”, adresowany do wszystkich uczniów. Na konkurs wpłynęły tylko prace plastyczne w formacie A3 i A4 wykonane różnymi technikami. Spośród jedenastu prac wyróżniono cztery prace. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i nagrodziła ich dyplomami oraz dodatnimi punktami z zachowania.

Laureatkami konkursu zostały:
1.    Oliwia Szczypior IC
2.    Sara Papis III A, Dorota Gdula III A
3.    Klaudia Borkowska III A
4.    Sylwia Kajda II A
Celem konkursu było:
-zainteresowanie uczniów biblioteką i pracą bibliotekarza
-rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych
    Przeprowadzony konkurs pozytywnie wpłynął na zainteresowanie biblioteką, oraz pracą bibliotekarza. Zaangażowana w wykonanie pracy plastycznej młodzież przychodziła
do bibliotekarza na konsultację, co korzystnie wpłynęło na ilości wypożyczanych książek
i osób korzystających z czytelni.
    Dodatkowo nagrodzone prace zostały wyeksponowane, stanowiły element reklamujący bibliotekę, zachęcały do odwiedzin i wypożyczania książek. Konkurs utrwalił dobry wizerunek biblioteki, jako miejsca przyjaznego do pracy i rozwijania swoich zainteresowań.
„Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”

Opracował nauczyciel bibliotekarz: Dorota Suwart

Projekty

Partnerzy