W styczniu 2017. w naszej szkole odbyło się zakończenie projektu „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”, którego finałem był konkurs ogólnoszkolny.
W I etapie konkursu uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły. Zadanie polegało na napisaniu  co miesiąc recenzji wybranej przez siebie i przeczytanej książki. W ten etap konkursu  zaangażowana była przede wszystkim  nauczycielka języka polskiego, która sprawdzała i oceniała prace.

Kryteria oceny:
- pomysłowość uczestników,
- poprawność językowa,
- kultura słowa,
- umiejętność zainteresowania odbiorcy książką,
- zaangażowanie emocjonalne,
- prezentacja głównego wątku i bohaterów

 

Bibliotekarz i polonista wyłonili autorów najlepszych prac, którzy w kolejnym etapie projektu zamieszczali i prezentowali swoje recenzje na blogu biblioteki pedagogicznej prowadzącej konkurs zewnętrzny Otwieramy się na czytanie z wydawnictwem otwartym.

Równolegle klasy czwarte uczestniczyły w szkolnej debacie Bohaterowie lektur szkolnych.
Biblioteka szkolna realizując projekt Szkolny Mistrz Czytelnictwa przeprowadziła różnorodne działania promujące bibliotekę i czytelnictwo:
• cykliczny konkurs na najlepszą klasę w czytelnictwie i najlepszego czytelnika indywidualnego
• spotkania koła bibliotecznego – dyskusje na temat nowości wydawniczych literatury młodzieżowej, wspólne wybieranie książek do zakupu
• przygotowywanie wystawek – wykresu czytelnictwa
• konkurs Szkolny Mistrz Czytelnictwa
 Wszystkie działania cieszyły się zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów.
Cele konkursu:
• popularyzacja czytelnictwa i podniesienie jego poziomu w szkole
• zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej
• wspieranie zainteresowań czytelniczych młodzieży
• pogłębianie ciekawości i wrażliwości czytelniczej
• doskonalenie umiejętności językowych i interpretacyjnych
• odkrywanie wartości literatury
• propagowanie dbałości o kulturę słowa
• zachęcanie do rozmawiania o literaturze
• wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
• aktywizacja młodzieży i rozwijanie zdrowego współzawodnictwa

Projekty

Partnerzy