BooksMisją biblioteki szkolnej Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach jest obsługa informacyjna użytkowników: uczniów, nauczycieli, pracowników  i rodziców. Biblioteka jako ważne miejsce w szkole, podlega ciągłemu rozwojowi,  charakteryzuje się kreatywnym podejściem do czytelników.
Istotną rolą biblioteki szkolnej jest skoncentrowanie się na kulturalnym i społecznym rozwoju środowiska szkolnego. Cel ten osiągnięto poprzez owocną współpracę z lokalnymi ośrodkami kultury. Promocja biblioteki polega na przekazywaniu informacji społeczności szkolnej o repertuarze oferowanych przez nią usług.

Biblioteka szkolna jako instytucja kultury, spełnia swoje zadania działając na rzecz wszechstronnego rozwoju młodzieży. Promocja w bibliotece służy pobudzaniu potrzeb użytkowników.

Formy aktywności promocyjnej i kulturalnej biblioteki  szkolnej KCEZ to:

- działalność informacyjna – każda informacja  jest sformułowana i przekazana
w sposób zapewniający dotarcie do jak największej liczby osób
(np.: umieszczanie informacji o godzinach pracy i usługach oferowanych przez bibliotekę na tablicach informacyjnych w szkole i na stronie www, organizacja przysposobienia bibliotecznego dla klas I)

- wizualizacja treści – przygotowywanie wystaw książkowych, tematycznych okolicznościowych w gablotach oraz ekspozycja nowości książkowych, statystyk dotyczących czytelnictwa

- imprezy biblioteczne – przygotowywanie cyklicznych akcji (np.:  Podaruj książkę bibliotece, Cała Polska Czyta dzieciom), imprez bibliotecznych
i ogólnoszkolnych (Ogólnopolska kampania edukacyjna „Zmień odpady na Kulturalne Wypady”), apeli, konkursów (recytatorskich, plastycznych, fotograficznych, literackich). Organizacja kiermaszu używanych podręczników cyklicznie we wrześniu.

- dbanie o public relations – czyli nawiązanie i utrzymywanie dobrych stosunków
z czytelnikami biblioteki szkolnej  oraz kształtowanie  jej pozytywnego wizerunku w środowisku szkolnym i lokalnym

- współpraca z nauczycielami przy organizowaniu imprez i lekcji, organizowanie spotkań metodycznych, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi bibliotekarzami

- pozyskiwanie sponsorów do wspierania inicjatyw bibliotecznych (np. Rady Rodziców,  pracodawców współpracujących z naszą szkołą). Opracowanie
i prezentacja  sprawozdań z przeprowadzonych działań

- współpraca z różnymi instytucjami na terenie miasta, rejonu lub kraju
(np.: Biblioteką Śląska, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Katowicach,  Centrum  Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką w Katowicach, Miejską Biblioteką Publiczną, Teatrem Śląskim, NOSPR Katowice, Ośrodkiem Wychowawczo-Opiekuńczym)

- dbanie o estetyczny wygląd i wyposażenie biblioteki i czytelni

- oferta zajęć dodatkowych w bibliotece: Klub Kulturalni ; zajęcia z kaligrafii


Opracował nauczyciel bibliotekarz: Dorota Suwart

Projekty

Partnerzy