zgodnie z zarządzeniem dyrektor szkoły nr Z/43/2016/2017 z dnia 13 lipca 2017r

Ustala się następujące opłaty za zakwaterowanie w roku szkolnym 2017/2018:

ZAKWATEROWANIE:Cennik:
OpisCena
dla uczennic i uczniów szkół ponadgimnazjalnych 180,00 zł / mc
dla słuchaczy szkół policealnych 360,00 zł / mc
dla studentów wyższych uczelni + 8 %VAT (w przypadku braku umowy z uczelnią) 360,00 zł / mc = 388,80zł
nocleg dla innych osób 27,00 zł / 1 nocleg +8% VAT = 29,16zł

zgodnie z zarządzeniem dyrektor szkoły nr Z/42/2016/2017 z dnia 13 lipca 2017r.

Wysokość opłaty za jeden dzień pełnego wyżywienia wychowanka w internacie ( tzw. stawka żywieniowa) wynosi 17,00 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku tzw. wsad do kotła.

Wysokość opłaty za jeden dzień pełnego wyżywienia wychowanka/ ucznia, któremu przyznano świadczenie socjalne za którego ww opłatę wnosi MOPS,GOPS,DD wynosi 23,00zł ( kwota składa się z wsadu do kotła plus kalkulacji kosztów osobowo – pochodnych).

Informacje dodatkowe:

  1. Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości dni nauki szkolnej w miesiącu.
  2. Opłatę stałą za internat i wyżywienie należy uiszczać do 10 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc pobytu wychowanka w internacie.
  3. Wpłat można dokonywać osobiście w kasie internatu lub przelewem na konto bankowe numer:
    PKO BP 73102023130000370205156791 z dopiskiem „za internat – imię i nazwisko wychowanka”

Projekty

Partnerzy