Dokumenty w formacie pdf:

Regulamin Internatu: pobierz
Plan Pracy Internatu: pobierz
Kwestionariusz przyjęcia: pobierz
Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów): pobierz
Procedury postępowania dotyczące działań zapewniających bezpieczeństwo młodzieży mieszkającej w internacie: pobierz
Regulamin stołówki: pobierz

Projekty

Partnerzy