Funkcja

Nazwisko

Kontakt

 

Dyrektor

szkoły

mgr Renata Matla - Kocot           

tel. 32 256 63 72  wew. 1       

budynek przy ul. Techników 11

 

Wicedyrektor

inż. Violetta Puchała

tel. 32 256 63 72 wew. 4

budynek przy ul. Techników 11

 

Kierownik

szkolenia praktycznego

mgr inż. Ireneusz Szylak

tel. 32 256 63 72 wew. 2

budynek przy ul. Techników 11

 

Kierownik

internatu

mgr Maria Głowania

tel. 32 256 63 88

budynek przy ul. Techników 5

 

 

 

 

 

 

 

Projekty

Partnerzy