Adres:
ul. Techników 11
40-326 Katowice
NIP 954-10-25-766
REGON 000196813

tel./fax 32 256 63 72

sekretariat wew. 1
wicedyrektor wew. 4
pedagog wew. 2
księgowość wew. 3
kadry wew. 3
biblioteka wew. 5
pok. naucz. wew. 6
kierownik szkolenia praktycznego wew. 2
kierownik gospodarczy wew. 106

kontakt z Inspektorem Danych Osobowych - IOD: iod.kcez@gmail.com

Formularz kontaktowy

Projekty

Partnerzy