W czwartek 12 kwietnia nasi Młodzi Badacze wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Odwiedziliśmy naszego partnera projektu – Laboratorium Zielonych Dachów w Słupnie k/ Radzymina.

Czytaj więcej...

W dniu 20.11.2017 r. w ramach projektu Młody Badacz gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Laboratorium Zielonych Dachów i Fundacji Zamień szare na zielone oraz firmy Budmech.

Czytaj więcej...

Zakończyliśmy I Międzyszkolny Interdyscyplinarny Projekt Naukowy „Młody Badacz”. Przez całe drugie półrocze obserwowaliśmy wzrost siewek słonecznika i kukurydzy rosnących w glebie o różnym stężeniu niklu.

Czytaj więcej...

Zakończyliśmy I Międzyszkolny Interdyscyplinarny Projekt Naukowy „Młody Badacz”. Przez całe drugie półrocze obserwowaliśmy wzrost siewek słonecznika i kukurydzy rosnących w glebie o różnym stężeniu niklu. W maju rośliny zostały zebrane, wysuszone i rozkruszone. W piątek 09 czerwca nasi Młodzi Badacze wzięli udział w końcowym etapie badań projektu dotyczącego fitoremediacji – badaniach laboratoryjnych wykonanych wraz z uczniami uczącymi się w zawodzie technik analityk w Jastrzębiu-Zdroju.

Czytaj więcej...

W piątek 16 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie szkół biorących udział w projekcie Młody Badacz. Do naszej szkoły przyjechali uczniowie Zespołu Szkół nr 6 uczący się w zawodzie technik analityk. Spotkanie rozpoczęliśmy od części nieoficjalnej – poczęstunku oraz warsztatów. W części merytorycznej spotkania uczniowie zaprezentowali zebrane informacje literaturowe dotyczące fitoremediacji i niklu a nauczyciele przedstawili algorytm przebiegu prac badawczych.

Czytaj więcej...

Projekty

Partnerzy