Skład:

Przewodnicząca
Vanessa Baron

Z-ca przewodniczącej
Maciej Witkowski

Skarbnik
Artur Sędek

Sekretarz
Dawid Sęk

Projekty

Partnerzy