27 kwietnia w naszej szkole, na sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia poświęcona 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Okolicznościowy apel przygotowali uczniowie klasy 2AT i 3AT, za stronę techniczną, już tradycyjnie, odpowiadali uczniowie klasy 2BT.Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Uczniowie biorący udział w akademii, pod czujnym okiem pani Ewy Biercy oraz pani Katarzyny Stawowskiej przygotowali żywą lekcję historii, która przeniosła wszystkich w czasy stanisławowskiego oświecenia. Montaż słowno-muzyczny przybliżył  wydarzenia związane z uchwaleniem najważniejszej w historii Polski Ustawy Rządowej.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą zasadniczą. Wprowadzała zmiany zgodne z nowożytnymi ideami demokratycznymi. Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.

Projekty

Partnerzy