ikona zainteresowanie10.11.2016 odbędzie się w holu głównym budynku A akademia w formie montażu słowno - muzycznego w związku z kolejną rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pt. "Wolność krzyżami się mierzy".

Projekty

Partnerzy