9 i 10 grudnia 2016 r. odbyła się kolejna edycja Akcji Caritas Polska: „Tak, pomagam”, w której wzięli udział m.in. uczniowie z naszej szkoły wraz z nauczycielami. XI Ogólnopolska zbiórka żywności obejmowała artykuły codziennej potrzeby, tj.: mleko, cukier, mąkę, makarony, kasze, ryż, herbatę, słodycze, konserwy.

Paczki wykonane z tych produktów trafią do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, do osób starszych, samotnych czy dotkniętych trudną sytuacją losową- aby święta były radośniejsze i piękniejsze. Wspólne działanie i pomaganie drugiemu człowiekowi mają moc. Przynoszą radość oraz przywracają wiarę to, że razem można więcej. Dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się w to piękne dzieło.

Projekty

Partnerzy