Szkoła ściśle współpracuje z Uniwersytetem SWPS w Katowicach. Uczniowie ramach programu „Strefa młodzieży” uczestniczą w comiesięcznych  zajęciach prowadzonych przez psychologów/trenerów, których tematyka dotyczy min.:

Czytaj więcej...

Czas spędzony w murach szkoły: czy to w klasach technikum czy szkoły zawodowej, to nie tylko wytężona nauka w czasie zajęć lekcyjnych. W zależności od profilu klasy młodzież może pogłębiać swoją wiedzę i realizować pasje w ramach zajęć dodatkowych organizowanych w szkole a także na zewnątrz, u naszych partnerów, czy w „zaprzyjaźnionych” instytucjach.

Czytaj więcej...

Projekty

Partnerzy