WYCHOWAWCY KLAS
Technikum – łącznie 10 klas
1A [TB] mgr inż. Ewa Bierca
1B [TG_TRNiN] mgr Aleksandra Pawlak
1C [TAK_TPM] mgr Piotr Bortel
2A [TB] mgr Aneta Kośmider
2B [TG_TRNiN] mgr Anna Sarna
2C [TAK_TPM] mgr Renata Sikora-Wójcik
3A [TB_TAK_TTO] mgr Maciej Kapias
3B [TG_TRNiN] mgr Dorota Wójcik - Sokołowska
3C [TRNiN] mgr Mariusz Herwich
4A [TB_TAK_TTO] mgr Małgorzata Filipkowska - Świeca
Branżowa Szkoła 1 Stopnia / Zasadnicza szkoła zawodowa
– łącznie 3 klasy
1a [mz_mt] mgr Anna Kocot
2a [mz] mgr inż. Urszula Strugała
3a [mz_mu] mgr Katarzyna Stawowska

Projekty

Partnerzy