Dnia 29 listopada 2016r. odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:
a. rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
b. prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
c. inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.


Uczniowie odpowiadali na 20 pytań, rywalizacja była zacięta i konieczna była dogrywka. Do dalszego etapu zakwalifikowała się Martyna Dzięciołowska z klasy 3AT. Gratulujemy i życzymy powodzenia!!!

Projekty

Partnerzy