W dniu 26 kwietnia upamiętniliśmy uchwalenie konstytucji uroczystą akademią. Połączone siły klas 3C, 2B, 1a i 1B przypomniały oryginalny tekst ustawy zasadniczej.

Projekty

Partnerzy