Z przyjemnością informujemy o sukcesie naszych uczennic Angeliki Botor, Klaudii Nowak, Wiktorii Eichhorst, które zajęły I miejsce w III Konkursie i Przeglądzie Spotów Profilaktycznych za autorski spot pt. „7 REGUŁ BEZPIECZNEGO ŻYCIA” poświęcony zagadnieniom związanym z profilaktyką i bezpieczeństwem.

Organizatorami przedsięwzięcia byli:
Miasto Katowice, Komenda Miejska Policji w Katowicach,
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz X im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. 

Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

7RegulBezpiecznegoZycia

Projekty

Partnerzy