W wydarzeniu Żywa Biblioteka zorganizowanym w dniu 24 kwietnia br. przez MDK Bogucice – Zawodzie w Katowicach uczestniczyła klasa I C technikum.

Żywa Biblioteka to projekt promujący ideę tolerancji i poszanowania praw człowieka. Jego celem jest wykształcenie w ludziach umiejętności reagowania na sprawy dyskryminacji oraz akceptacji „inności”.

Żywa Biblioteka to wydarzenie, które umożliwiło uczestnikom nieformalny kontakt z przedstawicielami grup społecznych obarczonymi stereotypami, uprzedzeniami, wykluczeniem i dyskryminacją. Spotkanie uczniów z klasy I C z "Żywą Książką" odbyło się w przyjaznej atmosferze i polegało na luźnej rozmowie z reprezentantem grupy doświadczonej stereotypem i wykluczeniem.

Projekty

Partnerzy