W ramach „Tygodnia kariery” gościliśmy w naszej szkole przedstawicielki z Młodzieżowego Centrum Kariery i OHP. W dwóch blokach tematycznych: „Rynek pracy” i „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę” uczestniczyła klasa 2 a ZSZ.

Prelegentki w ciekawy sposób zaprezentowały zagadnienia związane z rodzajami rynków, formami zatrudnienia, omówiły m.in. elastyczny stosunek pracy i wymagania pracodawcy. Zwróciły też uwagę na fora internetowe i informacje w nich zamieszczane przez „przyszłych pracowników” oraz zawody przyszłości.
W części poświęconej bezpiecznym wyjazdom za granicę nacisk został położony na elementy, które powinny się znaleźć w umowie o pracę i na niezbędne informacje, które trzeba uzyskać przed wyjazdem, aby czuć się bezpiecznie za granicą. Wskazane także zostały różnice pomiędzy zatrudnieniem np. w Holandii i w Polsce.
Prelekcja była wzbogacona licznymi przykładami „z życia”. Uczniowie aktywnie włączali się w dyskusję dotyczącą zatrudnienia, niejednokrotnie bazując na własnych doświadczeniach. Dla najbardziej aktywnych były drobne upominki.

Projekty

Partnerzy