15 listopada 2016 roku uczniowie klas 1BT, 1CT i 2BT uczestniczyli w dziewiątym spotkaniu z cyklu „Eurocafe”. Organizatorem był Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach i Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice.

Listopadowe spotkanie odbyło się pod hasłem „Jak Unia Europejska wspiera przedsiębiorczych? Plan inwestycyjny i inne działania na rzecz rozwoju zjednoczonej Europy”, a jego gościem specjalnym była Pani Iwona Czaplikowska –  konsultantka sieci Enterprise Europe Network
z wieloletnim doświadczeniem w  doradztwie  dla firm w obszarze funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim. Dodatkowo prelekcja poprzedzona została prezentacją z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej.

Projekty

Partnerzy