Technik przemysłu mody po zdobyciu tytułu jest specjalistą modowym  znajduje zatrudnienie jako projektant własnych kolekcji, projektant w firmach odzieżowych, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog, specjalista promocji mody.

Technik przemysłu mody podczas czterech lat kształcenia zdobędzie umiejętności pozwalające projektować i wykonywać wyroby odzieżowe, ale również organizować profesjonalne pokazy mody oraz planować działania marketingowe i sprzedażowe marki odzieżowej.

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik przemysłu mody powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)projektowania wyrobów odzieżowych;
2) opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;
3) wytwarzania wyrobów odzieżowych;
4) organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;
5) prowadzenia działań związanych z marketingiem mody

Aby zdobyć tytuł technika przemysłu mody trzeba zdać egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje w zawodzie:
A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Zajęcia prowadzone są w pracowni włókienniczej, projektowania i modelowania odzieży, technologicznej wyposażonych w projektory multimedialne, komputery, oprogramowanie do wspomagania procesu projektowania i modelowania wyrobów odzieżowych, stoły kreślarskie, manekiny krawieckie, stanowiska do badań materiałów i wyrobów odzieżowych, zestawy próbek surowców włókienniczych, normy dotyczące klasyfikacji włókien, żurnale mody i albumy projektów odzieży, filmy dydaktyczne dotyczące promocji mody i dystrybucji wyrobów odzieżowych, plansze i katalogi aranżacji przestrzeni sprzedaży wyrobów odzieżowych, modele maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle odzieżowym.
W szkole znajdują się również warsztaty szkolne, w których uczniowie uczą się technik kroju i szycia modeli odzieży, które prezentowane są w pokazach mody na profesjonalnym wybiegu.

Projekty

Partnerzy