SEKCJA WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZA: - lider p. Aneta Kośmider
WYCHOWAWCZY D. Suwart
+zespół
KLASOWY Wychowawcy klas
FORUM WYCH. A. Kośmider
A. Żemła – Siesicka – st. frek.
R. Sikora-Wójcik – wyniki nauczania
K. Stawowska - protokolant, współpraca z RR i Rodzicami
wychowawcy klas
PPP K. Kras
wychowawcy klas
stypendia soc. I. Szylak
wychowawcy klas
opracowania PW-P D. Wójcik – Sokołowska
D. Suwart +zespół
SEKCJA PRZEDMIOTOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA: - lider p. Piotr Bortel
j. polskiego D. Wójcik – Sokołowska
j. obcych A. Kocot
mat, inf, fiz, chem Aneta Kośmider
hist, geo, biol, przeds A. Matlok
w-f, edb, religia P. Bortel
SEKCJA PRZEDMIOTOWA ZAWODOWA: - lider p. Ewa Bierca
geodezyjny M. Kaleta
arch. krajobrazu A. Żemła-Siesicka
budowlanych E. Bierca (technikum)
U. Strugała (ZSZ)
odzieżowych E. Fołda Krzystek
real. dźwięku S. Siwczyk

Projekty

Partnerzy