Warszawa, 12 czerwca 2017 roku

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

zbliża się najbardziej oczekiwany przez wszystkich czas – wakacje. Przed dziećmi
i młodzieżą ponad dwa miesiące odpoczynku. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego będą Państwo życzyli swoim uczniom radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, spędzonych w gronie najbliższych.

Czytaj więcej...

ikona komunikatSzanowni Państwo przypominamy, że:
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium "PRYMUS" - jeżeli z ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych uzyskana w ostatnim roku szkolnym wynosi 5,15 oraz uzyskali, co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, lub posiadają tytuł laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim szczegóły na stronie Miasta Katowice

http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx

Szanowni Państwo uprzejmie przypominamy, że w dniu 20 marca 2017 r o godzinie 17:00 odbędą się konsultacje dla Rodziców, podczas których będziecie Państwo mogli spotkać się z Nauczycielami.

O godzinie 17:30 rozpoczną się planowe zebrania Wychowawców z Rodzicami.

Serdecznie zapraszamy.

ikona uwagaZebranie z rodzicami odbędzie się 19 grudnia o godzinie 17:30.

 

Projekty

Partnerzy