Ankieta „Czy czytanie jest trendy” została przeprowadzona w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich na przełomie grudnia 2016  i stycznia 2017  w ramach konkursu Biblioteka Przyjazna Uczniowi. Celem ankiety było poznanie preferencji czytelniczych młodzieży w wieku 16 – 20 lat. Badanie sprawdziło w jakim stopniu księgozbiór biblioteki zaspokaja oczekiwania młodzieży  oraz umożliwia rozwijanie i pogłębianie wiedzy. W badaniu udział wzięli uczniowie Technikum od klasy I do IV oraz  uczniowie ZSZ od klasy I do III. Ankietę wypełniło 183 uczniów,  którzy odpowiadali na 13  pytań.

WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW KATOWICKIEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ  IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
W KATOWICACH „CZY CZYTANIE JEST TRENDY?”

 

1. Czy lubisz czytać książki?
a)    lubię i czytam w wolnym czasie – 88 odpowiedzi
b)    czytam tylko lektury szkolne – 15 odpowiedzi
c)    nie lubię – 10 odpowiedzi
d)    czytam lektury i inne książki, ale nie przepadam za czytaniem – 18 odpowiedzi
e)    czytam głównie w wakacje – 20 odpowiedzi
f)    lubię, ale nie mam czasu i chęci – 32 odpowiedzi
g)    inna odpowiedź -  0


 

48% ankietowanych uczniów lubi i czyta w wolnym czasie książki, 17% lubi czytać, ale brakuje im czasu na czytanie, 11%  młodzieży czyta głównie w wakacje, tylko 5% badanych zaznaczyło odpowiedź c – nie lubię czytać

2.  Z jakiego powodu czytasz książki:
a)    dla przyjemności – 135 odpowiedzi
b)    z obowiązku – 48 odpowiedzi
 
Większość ankietowanych czyta książki dla przyjemności – 74%, z obowiązku książki czyta 26 % uczniów

3. Czym kierujesz się, wybierając książkę?
a)    informacjami od kolegów – 54 odpowiedzi
b)    grubością pozycji – 30 odpowiedzi
c)    reklamą -  74 odpowiedzi
d)    wybieram przypadkowo – 25 odpowiedzi
 
Z analizy odpowiedzi uczniów wynika, że największe znaczenie przy wyborze książki ma reklama 40% oraz opinia kolegów 30%. Dla 16 % uczniów  o wyborze książki decyduje jej grubość.

4. Jaka tematyka interesuje Cię najbardziej?
a)    przyrodnicza -  5 odpowiedzi
b)    fantastyczna – 43 odpowiedzi
c)    przygodowa – 36 odpowiedzi
d)    historyczna – 12 odpowiedzi
e)    sport – 5 odpowiedzi
f)    biograficzna – 7 odpowiedzi
g)    kryminał – 28 odpowiedzi
h)    romans –  14 odpowiedzi
i)    obowiązujące lektury – 6 odpowiedzi
j)    komiks – 10
k)    inna - napisz jaka  horror  - 17 odpowiedzi

 
Ulubionymi rodzajami książek czytanymi przez młodzież są powieści: fantastyczne - 23%, przygodowe – 20%, kryminały – 15%, horrory oraz komiksy w stylu manga

5. Podaj maks. 3 tytuły książek, które ostatnio przeczytałeś i nie były one lekturą szkolną:
Najczęściej w odpowiedziach wymieniano tytuły:
•    Igrzyska Śmierci
•    Harry Potter,
•    Gwiazd naszych wina

6. Podaj maks. 3 Twoje propozycje książek do spisu lektur:
Najczęściej w odpowiedziach wskazywano tytuły:
•    Harry Potter,
•    Władca Pierścieni,
•    My dzieci z dworca zoo

7. Czego szukasz w czytanych przez siebie książkach?
a)    humoru i dowcipu – 31 odpowiedzi
b)    opisów przyrody – 3 odpowiedzi
c)    ciekawych postaci  - 73 odpowiedzi
d)    mocnych wrażeń – 76 odpowiedzi
e)    inne – 0


 
Najwięcej uczniów zaznaczyło odpowiedź d – mocnych wrażeń 42%, co oznacza,
że w lekturze uczniowie szukają przede wszystkim emocjonalnych doznań. Kolejna grupa uczniów poszukuje w książkach ciekawych postaci 40% oraz obecności humoru i dowcipu  16%.

8. Podaj tytuł książki, którą poleciłbyś do przeczytania koledze/koleżance:
Najczęściej polecano tytuły: Harry Potter,  Władca Pierścieni,  Gwiazd naszych wina, Igrzyska śmierci, Saga Zmierzch, Pięćdziesiąt twarzy Greya, Ciemniejsza strona Greya

9. Czy w Twojej rodzinie kupuje się książki?
a)    tak – 109 odpowiedzi
b)    nie – 70 odpowiedzi
c)    brak odpowiedzi – 4 odpowiedzi


 
60% ankietowanych odpowiedziało, że  w ich domach kupuje się książki. Nie kupuje książek 38% rodzin, natomiast 2% uczniów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

10. Czy korzystasz ze zbiorów bibliotek?
a)    tak  - 145 odpowiedzi
b)    nie  - 38 odpowiedzi

 
79% ankietowanych uczniów korzysta ze zbiorów biblioteki, dane te pokrywają się
ze statystyką czytelnictwa prowadzoną przez bibliotekę szkolną.
11. Jak często korzystasz z biblioteki?
 
a)    raz na tydzień  - 20 odpowiedzi
b)    raz na miesiąc – 65 odpowiedzi
c)    kilka razy w roku  - 87 odpowiedzi
d)    wcale  - 11 odpowiedzi
 

Uczniowie chętnie odwiedzają  bibliotekę 48% badanych korzysta z biblioteki kilka razy
w roku, 36% odwiedza ją systematycznie co miesiąc, 10 % korzysta z usług biblioteki co tydzień. Tylko 6% badanych nie korzysta z biblioteki.

12. Co może zastąpić Ci książkę?
a)    telewizor  - 35
b)    komputer - 37
c)    Internet - 61
d)    e-book -  20
e)    inne - 0
f)    nic nie zastąpi książki – 30

 
Przy wyborze alternatywy dla książki młodzież wskazywała Internet 34% , komputer 20%
i  telewizję 19%.  Natomiast dla 16% czytelników książka jest nadal atrakcyjna i nic nie może jej zastąpić.  Uczniowie wskazywali jako ciekawą formę książki e-book – 11%.

13. Skąd czerpiesz informacje o współczesnym świecie?
a)    radio -16 odpowiedzi
b)    książka – 22 odpowiedzi
c)    czasopisma  - 26 odpowiedzi
d)    telewizja – 45 odpowiedzi
e)    encyklopedie -18 odpowiedzi
f)    Internet – 63- odpowiedzi
g)    leksykony, przewodniki, mapy -3 odpowiedzi


Głównym źródłem informacji dla ankietowanych jest Internet 34% , telewizja 25%  oraz czasopisma 13%

Podsumowanie

Z analizy ankiety jak i codziennej obserwacji uczniów przez nauczyciela bibliotekarza wynika, że czytanie jest trendy dla prawie 48% ankietowanych uczniów, którzy lubią i czytają w wolnym czasie książki. Kolejna grupa młodzieży, czyli 17% lubi czytać, ale brakuje im czasu, natomiast chętnie uzupełniają braki
w lekturze czytając głównie w wakacje 11%. W przeważającej ilości młodzież czyta dla przyjemności 74%, kierując się głównie własnymi zainteresowaniami, reklamą i rekomendacjami kolegów. Są to głównie książki z gatunku fantastyka, przygodowe i kryminały. Uczniowie szukają w nich przede wszystkim mocnych wrażeń,  ciekawych postaci  i humoru. Nadal jednak pewna grupa uczniów 26%, czyta książki jedynie z obowiązku (prawdopodobnie ta postawa dotyczy czytelnictwa lektur). W rodzinach większości uczniów  kupowane są książki 60%,  a 79% ankietowanych korzysta ze zbiorów biblioteki. Uczniowie chętnie odwiedzają  bibliotekę - 48% badanych korzysta z jej zasobów kilka razy
w roku, 36% odwiedza ją systematycznie co miesiąc, 10 % korzysta z usług biblioteki co tydzień. Tylko 6% badanych nie odwiedza biblioteki.  Przy wyborze alternatywy dla książki młodzież wskazywała Internet, komputer i telewizję.  Natomiast dla 16% czytelników książka jest nadal atrakcyjna i nic nie może jej zastąpić.  Uczniowie wskazywali jako ciekawą formę książki e-book – 11%.
Książka jako źródło informacji rywalizuje przede wszystkim z Internetem i telewizją.
Przeprowadzona ankieta pozwoliła poznać preferencje czytelnicze uczniów. Jest wskazówką dla bibliotekarza jakie nowości wydawnicze powinny znaleźć się na półkach biblioteki szkolnej.

Opracował nauczyciel bibliotekarz: Dorota Suwart

Projekty

Partnerzy