W dniu  28 lutego 2017 r. w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich odbyło spotkanie z dziećmi z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. Poprowadzili je wspólnie: bibliotekarz szkolny, nauczyciel polonista oraz przedstawiciele młodzieży z poszczególnych klas Technikum. Zajęcia miały na celu pokazanie, że czytanie książek łączy pokolenia.

Młodzież czytała dzieciom wiersze Jana Brzechwy, które sama poznała w dzieciństwie, udowadniając, że  istnieją utwory, na których wychowało się kilka pokoleń. Dzieci z ogromnym skupieniem słuchały recytacji starszych kolegów. Najbardziej przypadły im do gustu wiersze o zwierzątkach. Widząc tak wielkie zainteresowanie i zaciekawienie tematem uznałam, że warto podjąć  kolejne przedsięwzięcie, bazując na wierszach – najbardziej znanych i lubianych, jak wiersze J. Brzechwy.

Wspólne czytanie przyczyniło się do poznania  literatury dziecięcej i rozwijania zainteresowań  czytelniczych u małych dzieci. Umożliwiło poznawanie języka literackiego, poszerzyło wiedzę, sprzyjało skupieniu uwagi, rozwojowi wyobraźni, mowy i myślenia. Wiersze pomogły maluchom w zrozumieniu wartości takich jak, np. piękno, dobro, prawda, miłość i przyjaźń.

Młodzi uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, że dzięki literaturze starsze pokolenie
i dzieci mogą znaleźć wspólny język, ponieważ książki mają moc jednoczenia ludzi. Podczas wspólnego spędzania czasu z książką wytwarzają się ważne relacje. Dzięki pasji czytania można odkryć swoje hobby i realizować je wspólnie z bliskimi. Ponadto jak wiadomo, czytanie rozwija wyobraźnię, jest nieocenionym źródłem wiedzy na temat otaczającego nas świata i znakomitym sposobem na spędzenie wolnego czasu.

Literatura dziecięca dostarczyła inspiracji  i treści, które dzieci z ośrodka opiekuńczo- wychowawczego wspólnie z młodzieżą z naszej szkoły wykorzystały podczas wspólnej
w zabawy. Dzieci odpowiadały  na zadane zagadki związane z czytanymi tytułami utworów.
Na koniec zajęć odbyły się zabawy ruchowe w rytm  „Kaczki dziwaczki” oraz powstały prace plastyczne przedstawiające ulubionego bohatera z książki. Wszystkim uczestnikom podziękowano za udział w spotkaniu słodkim poczęstunkiem. Oprawę muzyczną spotkania: wokal i grę na gitarze przygotowali uczniowie z klasy I B kształcący się w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień.
Przebieg dnia wspólnego czytania „Czytanie łączy pokolenia”
w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich
ORGANIZATOR: bibliotekarz szkolny, nauczyciel polonista, młodzież technikum
ODBIORCA: dzieci w wieku 3-7 lat
CZAS TRWANIA: ok. 180  min
CELE GŁÓWNE:
- propagowanie idei głośnego czytania
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci
CELE SZCZEGÓŁOWE: dziecko:
-  utrwala nawyk kontaktu z książką
- rozwija pamięć, język i wyobraźnię
- poznaje literaturę dla dzieci
- potrafi z uwagą wysłuchać wiersza
- odpowiada na zadane zagadki związane z tytułami utworów dla dzieci

METODY:
słowna – rozmowa kierowana na temat książek, słuchanie wierszy, zagadki, pogadanka, słuchanie nagrań muzycznych
oglądowa – oglądanie książeczek dla dzieci, oglądanie bajek
czynna – rysowanie ulubionego bohatera z książki, zabawa ruchowa
ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:
- wiersze: Jana Brzechwy
- piosenki dla dzieci,  nagranie muzyczne do wierszy: „Kaczka dziwaczka” ; „Ryby, żaby
 i raki”
- zagadki związane z tytułami wierszy dla dzieci
- kredki, kartki
- komputer z podłączonym Internetem oraz głośniki
-  książki dla dzieci
FORMY PRACY:
- zbiorowa, indywidualna

Projekty

Partnerzy