W naszej szkole – Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej – młodzież kształci się w różnych zawodach – między innymi w zawodach budowlanych. Uczniowie z 2 klasy technikum, w szkolnej pracowni zlokalizowanej na parterze budynku B zdobywają umiejętności w zakresie kwalifikacji B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Jak widać w załączonej dokumentacji zdjęciowej zadania do wykonania są zróżnicowane – od fragmentów murów o różnej grubości, poprzez ścianki działowe, filarki czy strop Kleina aż do nadproża łukowego. Posługiwanie się narzędziami murarskimi i pomiarowymi staje się dla uczniów coraz łatwiejsze a dobrze wykonane zadanie daje satysfakcję.

Projekty

Partnerzy