9 marca 2018 r. uczniowie klasy 1 A TB oraz 3 A TB uczestniczyli w prelekcji przygotowanej przez przedstawiciela Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego dot. wpływu siarki na otoczenie i zastosowania wapna, które jest bardzo szerokie – w budownictwie, rolnictwie, drogownictwie, hutnictwie, przy produkcji szkła i papieru.

Został omówiony proces obiegu wapna w środowisku. Poprzez proste przykłady "z życia" zostały zaprezentowane popełniane błędy w sztuce budowlanej, wady murowania i wynikające stąd m.in. wady murów. Zaprezentowane zostały filmiki dotyczące m.in. procesu produkcyjnego wapna czy też powstawania wykwitów na murach.

Podjeta została dyskusja dlaczego wapna nie da się zastąpić plastyfikatorem czy też jak można zapobiegać powstawaniu wykwitów i usuwać już powstałe. Była to kolejna (z zaplanowanych) prelekcja poszerzająca wiadomości uczniów dot. materiałów stosowanych w pracach budowlanych.

 

Projekty

Partnerzy