18 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy 3 a BZIS uczestniczyli w zajęciach w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

W laboratorium budowlanym przeprowadzili badania kruszywa prowadzące do wykreślenia krzywej uziarnienia, a następnie ustalili skład betonu zwykłego metodą zaczynu. Dobrali uziarnienie kruszywa, obliczyli współczynnik wodno – cementowy i przygotowali zaczyn. Na wykonanej próbnej mieszance betonowej sprawdzili klasę konsystencji (metoda Vebe i stożka opadowego). Przygotowali także 3 próbki betonu do dalszych badań. Kolejnym punktem programu były zajęcia w pracowni komputerowej. Tutaj młodzież poznawała tajniki – AutoCad- a. Była także możliwość posłuchania o możliwościach dalszego kształcenia po ukończeniu obecnego poziomu edukacji.

Projekty

Partnerzy