W marcu w naszej szkole przeprowadzono konkurs „Pomaganie jest fajne”, który polegał na przygotowaniu opowiadania lub wiersza na ten temat.
W skład komisji konkursu wchodziły: Katarzyna Stawowska – nauczyciel języka polskiego, członkowie: Aleksandra Koniarek, Aneta Kośmider.

Nagrody w kategorii opowiadanie zdobyły:
I miejsce - za przenikliwe spojrzenie na problem braku akceptacji oraz za sprawne posługiwanie się słowem – otrzymały Oliwia Szczypior i Laura Luber z klasy 1CT za opowiadanie „W kręgu nienawiści”.
II miejsce - za uważne obserwowanie rzeczywistości oraz wrażliwość w jej opisywaniu- otrzymała Karolina Misiak z  klasy 3 AT za opowiadanie „Parasolka”.
III miejsce - za przekonujące i sugestywne udowodnienie, że pomaganie cechuje ludzi nieprzeciętnych - otrzymał Krzysztof Glenz z klasy 1CT za tekst „Pomaganie innym, czyli jak stać się kimś wyjątkowym”.

Nagrody w kategorii wiersz zdobyli:
I miejsce – za szczególnie piękne operowanie poetyckim obrazem – otrzymała Oliwia Szczypior z klasy 1 CT za wiersz „Gdy pomagam”.
II miejsce – za wyjątkowo poetycką receptę na niezrozumienie – otrzymała Oliwia Szczypior z klasy 1CT za wiersz „Bezcenne wsparcie” .
III miejsce –za oryginalne, hip-hopowo - awangardowe ujęcie tematu pomagania otrzymali Robert Stolarski i Mateusz Kaczor z klasy 1a ZSZ za wiersz „Chcę – więc pomagam”.

Projekty

Partnerzy